Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaHome


Medicina Rs GrupaKontakt

Miloš klinika
Specijalna bolnica za oftalmologiju sa Centrom za refraktivnu hirurgiju

Stručni tim:
Prof dr Zoran Kuljača
Dr Zora Ignjatović
Dr Sci. Nada Radović
Dr Maja Beko
Dr Katarina Misailović, mr sci.
Dr Zoran Tomić, mr sci.
Dr Tatjana Mrđa Radosavljević
Dr Anđela Tolić
Prim. Dr Božidar Mijomanović
Prim. Dr Smiljka Petrović
Prof. Dr Siniša Avramović
Dr Sobodan Mitić
Dr Charalampos Nektarios Livir-Rallatos, MD
Prof. Dr Ferenz Kuhn, MD, PhD
Dr Dragan Martinović

Radno vreme:
Radnim danom 8.00 – 20.00 h
Za hitne slučajeve obezbedjeni pregledi 24 sata

Kontakt podaci:
Adresa: Beograd, Radoslava Grujića /B. Adžije/ 25
Telefon/Fax: 011 2437 503, 2455 759, 2431 286
E-mail: info@milosklinika.com
Internet: www.milosklinika.com

Kontakt podaci:
Adresa: Beograd, Bulevar oslobodjenja 189
Telefon: 011 3985 150, 3985 133

Komentarisanje nije predvidjeno.